Zamjene za četvrtak 4. 10. 2018.

Zamjene za četvrtak 4. 10. 2018.

1.sat: 2.b – ne dolaze

2.sat: 1.c – geografija – 208

2.sat: 3.d – sociologija – 228

3.sat: 1.d – kemija – 214

3. sat: 3.e – matematika – 221

4.sat: 1.c – engleski – 310

4. sat: 2.a – njemački – 318

4.sat: 2.b – likovni – 213

5.sat: 1.c – fizika – 309

5.sat: 1.e – hrvatski – 318

5.sat: 3.a-  matematika – 221

7. sat: 1.a – idu kući