Predstavljanje ponuda – ponuda 13/2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 4.a, 4.b, 4.c, 4.d i 4.e razred, na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 28. rujna 2018., odabralo je ponude sljedećih agencija:

  1. Svijet putovanja
  2. Alga
  3. Punim jedrima

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 3.10.2018 godine u 17,30 sati u kinodvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.