Predstavljanje ponuda – ponuda 12/2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 3.a i 3.b  razred, na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana  26. rujna 2018., odabralo je tri pristigle ponude:

  1. Punim jedrima
  2. Via magnifica
  3. B travel

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 2.10.2018 godine u 17,30 sati (kino dvorana) na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.