Zamjene za utorak 11.9.2018.

1.sat: 4.c – ne dolaze (FP)

2. sat: 2.b – ne dolaze

2. sat: 4.d – ne dolaze

3.sat: 1.e – biologija – 322

4.sat: 2.a – povijest – 217

4. sat: 3.e – hrvatski – 322

5. sat: 2. c – latinski – 217

5. sat: 3.e – hrvatski – 322

5. sat: 3.a – kemija – 209

6. sat: 1. e – geografija – 217

7. sat: 3.b – idu kući

7. sat: 4.b – idu kući