Odluka o izboru kandidata za radno mjesto voditelja/ice računovodstva

Na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) te odredbe članka 11. Pravilnika o radu I. gimnazije od 28. siječnja 2015. godine, nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora I. gimnazije danu na sjednici održanoj 20. srpnja 2018. godine, ravnateljica I. gimnazije donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto voditelja/ice računovodstva

 

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva na određeno, puno radno vrijeme objavljenog dana 29. lipnja 2018. godine na internetskoj stranici I. gimnazije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izabrana je kandidatkinja Iva Nola.

II.

S imenovanom radnicom sklopit će se Ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme, počevši dana 20. srpnja 2018. godine.

III.

Ova će se Odluka objaviti na internetskoj stranici I. gimnazije.

 IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

 

Ravnateljica

Dunja Marušić Brezetić, prof.