ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto SPREMAČA/ICE (2 radna mjesta)

Na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) te odredbe članka 11. Pravilnika o radu I. gimnazije od 28. siječnja 2015. godine, nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora I. gimnazije od 24. svibnja 2018. godine, ravnateljica I. gimnazije donosi sljedeću

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto SPREMAČA/ICE (2 radna mjesta)

 

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto spremača/ice na neodređeno, puno radno vrijeme objavljenog dana 11. svibnja 2018. godine na internetskoj stranici I. gimnazije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izabrani su kandidati Edin Džambić i Ana Filipović.

 

II.

S imenovanim radnicima sklopit će se Ugovor o radu neodređeno radno vrijeme.

 

III.

Ova će se Odluka objaviti na internetskoj stranici I. gimnazije.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.