Odluka o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnika/ice matematike

Na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) te odredbe članka 11. Pravilnika o radu I. gimnazije od 28. siječnja 2015. godine, nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora I. gimnazije od 24. svibnja 2018. godine, ravnateljica I. gimnazije donosi sljedeću

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto nastavnika/ice matematike

 

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto nastavnika/ice matematike na određeno, nepuno radno vrijeme objavljenog dana 2. svibnja 2018. godine na internetskoj stranici I. gimnazije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izabrana je kandidatkinja Maja Žitko.

 

II.

S imenovanom radnicom sklopit će se Ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme, počevši dana 28. svibnja 2018. godine.

 

III.

Ova će se Odluka objaviti na internetskoj stranici I. gimnazije.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.