Zamjene za srijedu 18.4.2018.

Zamjene za srijedu 18.4.2018.

1.sat: 1. a – ne dolaze

1.i 2.sat: 1.d – ne dolaze

2.sat: 3.e – njemački – 213

3.sat: 1.d – informatika – 219

3.sat: 1. e – latinski – 230

3.sat: 4.a – PiG – 228

5.sat: 1.c – biologija – 217

5.sat: 1.b – matematika – 213

5.sat: 3.b – istraživanje – 228

6.sat: 3.e – istraživanje – 228

6.sat: 1.f – idu kući

6.sat: 2.b/2.e (E) – 216

7.sat: 4.a – 216