Zamjene za utorak 6.2.2018.

Zamjene za utorak 6.2. 2018.

1.sat: 1.b – ne dolaze

3.sat: 2.d – psihologija – 214

3.sat: 4.c – glazbeni – 211
5.sat: 2.d – fizika – 216

6.sat: 2.e – povijest – 317

7.sat: 1.f – idu kući