Zamjene za četvrtak 1.2.2018.

Zamjene za četvrtak 1.2.2018.

1.sat: 4.c – ne dolaze

2.sat: 1.c – matematika – 211

4.sat: 1.e – SRZ – 312

4.sat: 4.d – matematika – 222

5.sat: 1.a – engleski – 312

5.sat: 2.b – hrvatski – 222

6.sat: 1.a – latinski – 312

6.sat: 2.b – fizika – 322

7.sat: 3.b – idu kući