Zamjene za srijedu 24. 01. 2018.

Zamjene za srijedu 24.01. 2018.

1.sat i 2. sat: 4.r – izborna matematika (prof. Kus Petrić) – ne dolaze

3.sat: 2.d – geografija – 217

4.sat: 1.b – kemija – 209

6.sat: 3.d – likovni – 213

Zamjene učionica

6. sat – 3.b – 309

6.sat: – 4.c – 216

7.sat: 2.a – 309

7.sat: 1.d – 216