Zamjene za srijedu 20.12.2017.

Zamjene za srijedu 20.12.2017.

1.sat: 2.c – ne dolaze

1.sat: 3.b – ne dolaze

2.sat: 2.e – fizika – 310

3.sat: 1.b – SRZ – kd

3.sat: 4.e – geografija – 310

4.sat: 1.f – SRZ – kd

4.sat: 3.e – etika – 309

5.sat: 1.d – SRZ – kd

5.sat: 3.a – kemija – 317

5. sat: 3.c – etika – 228