Zamjene za ponedjeljak 27.11.2017.

3. sat: 3.e – glazbeni – 211

4. sat: 2.d – engleski – 214

4. sat: 3.c – matematika – 217

5. sat: 4.b – hrvatski – 314

6. sat: 1.c – idu kući

6. sat: 3.b – hrvatski – 312

7. sat: 3.d – idu kući

7. sat: 3.e – idu kući