USPJEŠNO PROVEDENA HUMANITARNO-SABIRNA AKCIJA SOLIDARNO ZA VUKOVAR, 16. – 22. 11. 2017.

U akciji Solidarno za Vukovar koja se u I. gimnaziji provodila od 16.- 22. 11. 2017. učenici i osoblje I. gimnazije prikupili su 267 pakiranja hrane, 192 pakiranja higijenskih potrepština te 12 pakiranja ostalih potrepština. U prilogu se nalazi popis prikupljenih potrepština.  Potrepštine ćemo donirati  korisnicima Hrvatskog Caritasa i Socijalne samoposluge iz Vukovara uoči školskog izleta u Vukovar 24. 11. 2017.

Zahvaljujemo svim uključenim nastavnicima i učenicima  na volonterskom angažmanu, donacijama i iskazanoj solidarnosti za potrebite građane Vukovara!

POPIS PRIKUPLJENIH POTREPŠTINA – SOLIDARNOST ZA VUKOVAR 17.18.