#sherajmoodgovorno

Učenici I. gimnazije u suradnji sa  Ženskom sobom održali su 27. 10. 2017. javnu akciju na tržnici Utrine.

Cilj javne akcije bio je utjecati na osvještavanje javnosti o problematici seksualnog nasilja putem Interneta i društvenih mreža nad i među djecom i mladima kroz promociju kampanje Sherajmoodgovorno koja se trenutno provodi putem Facebook-a, Instagram-a i YouTube-a.