ZAMJENE ZA PONEDJELJAK, 30. 10. 2017.

ZAMJENE ZA PONEDJELJAK, 30. 10. 2017.

1.sat: 2.b – ne dolaze

  1. i 2. sat – 3.r – izborna (ŠPA) – ne dolaze

2.sat: 2.d – geografija – 230

3.sat: 2.a – povijest – 322

4.sat: 3.e – biologija – 214

5.sat: 3.b – povijest – 314