Zamjene za četvrtak 26.10.2017.

Zamjene za četvrtak 26.10. 2017.

1.sat: 2.c – ne dolaze

1.sat i 2.sat: 3.e – radionica – 317

2.sat: 1.e: likovni – 213

2.sat: 4.a – dio ne dolazi (NN)

4.sat: 4.d – povijest – 214

7.sat: 2.e – idu kući