ZAMJENE ZA SRIJEDU – 25.10.2017.

ZAMJENE ZA SRIJEDU – 25.10.2017.

1.sat: 2.e – ne dolaze

1.sat: 3.d – ne dolaze

2.sat: 3.d – dio ne dolazi (Njem)

2.sat: 3.e – njemački – 214

3.sat: 3.a – sociologija – 323

4.sat: 1.e – glazbeni – 211

4.sat: 2.c – latinski – 216

5.sat: 4.a – hrvatski 323

6.sat i 7.sat: 2.c – radionica – 216

7.sat: 3.e – idu kući