ZAMJENE ZA SRIJEDU 6.9.2017.

1.sat: 2.b – ne dolaze
3.sat: 1.a – vjeronauk – 217
4.sat: 3.b – kemija – 217
5.sat: 1.c – geografija – 217
1.sat: 4.c – ne dolaze
3. sat: 1.b – povijest – 222
4.sat: 2.b – hrvatski – 222