ZAMJENE ZA UTORAK 5.9.2017.

3.sat: 1.a – informatika
3.sat: 4.a – engleski – 208
4.sat: 1.c – engleski – 214
5.sat: 2.a – kemija – 222
5.sat: 2.b – hrvatski – 214
6.sat: 1.c – idu kući
6. sat: 2.c – idu kući (osim Fran)
7.sat: 4.b – idu kući