Pripreme za državnu maturu – prof. Lovrić

Pripreme za državnu maturu iz povijesti kod prof. Lovrića održat će se u sljedećim terminima:

3.1.2017. – od 10 do 12 sati – učionica 323

4.1.2017. – od 10 do 12 sati – učionica 323

5.1.2017. – od 10 do 12 sati – učionica 323

10.1.2017. – od 10 do 12 sati – učionica 323

11.1.2017. – od 10 do 12 sati – učionica 323