Natjecanje iz njemačkoga jezika 2017. – obavijest učenicima

Detaljne infromacije o natjecanju iz njemačkog jezika možete pročitati pod opširnije

Vremenik natjecanja

  • Školsko: 24. siječnja 2017. u 13.00 sati
  • Županijsko: 1. ožujka 2017. u 10.00 sati
  • Državno: 5. – 7. travnja 2017.


Kategorije

  • Kategorija I SŠ: 2. razred (nastavljači) – svi tipovi srednjih škola (učenici koji njemački nastavljaju učiti i nakon osnovne škole bilo kao PRVI, redovni ili DRUGI STRANI JEZIK ) učenici koji NISU tijekom godina obveznoga školovanja duže od sveukupno jedne (1) kalendarske godine bez prekida boravili NITI se školovali u zemljama njemačkoga govornog područja, niti ne odrastaju u dvojezičnom okruženju niti se školuju u programu dvojezične nastave.
  • Kategorija II SŠ: dvije liste
    • LISTA A: 3. razred (nastavljači) – svi tipovi srednjih škola (učenici koji njemački nastavljaju učiti i nakon osnovne škole bilo kao PRVI, redovni ili DRUGI STRANI JEZIK ) učenici koji NISU tijekom godina obveznoga školovanja duže od sveukupno jedne (1) kalendarske godine bez prekida boravili NITI se školovali u zemljama njemačkoga govornog područja, niti ne odrastaju u dvojezičnom okruženju.

 

  • LISTA B: 3. razred (nastavljači – povratnici) – svi tipovi srednjih škola (učenici koji njemački nastavljaju učiti i nakon osnovne škole bilo kao PRVI, redovni ili DRUGI STRANI JEZIK ) – učenici koji su prethodno, tijekom godina obveznoga školovanja boravili u zemljama njemačkog govornog područja ukupno duže od jedne kalendarske godine ili su u kontaktu s njemačkim jezikom znatno više od ostalih učenika u školskom sustavu polazeći program dvojezične nastave ili odrastajući u dvojezičnom okruženju (u dvojezičnim obiteljima gdje jedan od članova govori njemačkim jezikom).

 

Sadržaj i trajanje ispita na školskoj razini:

Čitanje s razumijevanjem i uporaba jezika (gramatika i vokabular): najviše 60 bodova

Ukupno: 60 bodova

Trajanje školskoga natjecanja:

Pisani dio natjecanja traje 90 minuta, uključujući i vrijeme potrebno za prijepis odgovora na list za odgovore.

Pravo uvida u testove:

Nakon pisanoga dijela ispita moguć je uvid u testove. Natjecatelj i njegov mentor mogu, u vrijeme koje za to odredi državno povjerenstvo, pogledati test u nazočnosti članova povjerenstva i u roku od 30 minuta podnijeti pisani prigovor. Nakon žalbenoga postupka povjerenstvo razmatra prigovor, u pisanom obliku na njega odgovara i nakon toga prigovor više nije moguć. Na rezultate usmenoga dijela ispita prigovor se ne podnosi.

 

Učenici koji žele sudjelovati u školskome natjecanju iz njemačkog jezika trebaju se javiti svojim predmetnim profesorima do 20. siječnja 2017.

 

 

Dalibor Joler, prof.