Dopunska nastava iz latinskog jezika

Dopunska nastava iz latinskog jezika održavat će se petkom 0. sat prema sljedećem rasporedu:

26.9. – 2. razred
3.10. – 2. razred
10.10. – 1. razred
17.10. – 2. razred
24.10. – 1. razred
31.10. – 2. razred
7.11. – 1. razred
14.11. – 2. razred
21.11. – 1. razred
28.11. – 2. razred
5.12.  – 1. razred
12.12. – 2. razred
19.12. – 1. razred