Predsat za učenike 1.e razreda

U utorak, 04.06., 1.e treba doći u školu u 13.05.sati na predsat, u učionicu 309, kako bi imali sat ponavljanja gradiva prije pismenog testa iz matematike koji će se održati u srijedu, 05.06.2013.