Održan zanimljiv i koristan susret studenata medicine s našim maturantima

U okviru Školskog programa profesionalnog usmjeravanja u četvrtak 31.1.2013. god., na prijedlog naših bivših učenika Ive Hižar i Sandra Gašpara, studenata 1. godine studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održan je susret s našim maturantima zainteresiranim za studij medicine.

Više od 15 maturanata iskoristili su priliku čuti, iz prve ruke,  korisne informacije o postupku prijemnog ispita, zanimljive upute o pripremama za prijemni te  dojmove o samom studiju. Studentica 3. god. medicine i članica udruge studenata medicine „CroMSIC“, Dragana Lukić, koja je kao edukator trenutno uključena u provedbu radionica edukativno – zdravstvene „mRAK kampanje“ u našoj školi,  upoznala je naše učenike s interesantnim programom razmjene studenata unutar CroMSIC udruge.

Pohvaljujemo inicijativu Ive i Sandra te pozivamo ostale bivše učenike I. gimnazije, sada uspješne studente ostalih studijskih programa, da nam se jave!