Sastanak studenata medicine s našim maturantima

U okviru Školskog programa profesionalnog usmjeravanja u četvrtak 31.1.2013. god. održat će se sastanak naših bivših učenika, Ive Hižar i Sandra Gašpara, studenata 1.godine studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s našim maturantima zainteresiranim za studij medicine.

Sastanak će se održati nakon 7. sata, u 20:oo sati  u učionici 209.