Učenica I. gimnazije, Mia Ereš, izabrana u Savjet mladih Grada Zagreba!

Između brojnih kandidata, učenica 3.c razreda I. gimnazije, Mia Ereš, izabrana je u Savjet mladih Grada Zagreba.
Savjet mladih Grada Zagreba je savjetodavno tijelo Gradske skupštine kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Zagreba. Savjet ima 15 članova i u okviru svog djelokruga raspravlja i daje prijedloge za unapređenje položaja mladih. Čestitamo, Mia!