Održana radionica “Skok u budućnost”

U sklopu fakultativne nastave Poduzetništva, u suradnji sa Zakladom Znanje na djelu, u srijedu 31.1. 2024. održana je interaktivna radionica “Skok u budućnost”. Tijekom radionice, rješavanjem upitnika, učenici i učenice dobiju povratnu informaciju o svojim profesionalnim interesima te sudjeluju u praktičnoj vježbi simulacije selekcijskog intervjua i uvježbaju svoje prezentacijske vještine. Radionica je dio projekta KARIJEROlink i u nastavku aktivnosti, naši Opširnije

I. gimnazija ulazi u ekološku kampanju “Šumoborci”

U suradnji sa Savezom izviđača Hrvatske i “Akordom”, I. gimnazija sudjeluje u kampanji “Šumoborci”. Kampanja “Šumoborci” dio je međunarodnog projekta “CO2MPENSATING BY PLANTING”. Tako je u srijedu 24.1. 2024. održana interaktivna, četverosatna radionica po međunarodnoj licenci “Klimatski kolaž” za grupu učenika/ica s nastave Poduzetništva i iz Volonterskog kluba. U nastavku kampanje, planira se aktivno sudjelovanje učenika/ica u akciji pošumljavanja na Opširnije