Zamjene za srijedu, 29. 5. 2024.

1. sat: 1. b – ne dolazi

2. sat: 1. b – Matematika – 216

3. sat: 1. e – Stručni tim škole – 314

4. sat: 1. e – Stručni tim škole – 314

4. sat: 2. b – Geografija – 310

5. sat: 1. a – Stručni tim škole – 315

5. sat: 2. b – Engleski jezik – 322

5. sat: 3. a – TZK

6. sat: 1. a – Stručni tim škole – 314

6. sat: 2. a – Fizika – 214

7. sat: 2. a – ide doma