Zamjene za utorak, 21. 5. 2024.

1. sat: 2. a – ne dolazi

1. sat: 2. b – ne dolazi

2. i 3. sat: 1. d – Hrvatski jezik – 318

2. sat: 4. b – Matematika, umjesto 8. sat – 228

3. sat: 4. b – Kemija – 228

5. sat: 3. e – Logika – 320