FER u Prvoj

U okviru Školskog programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja,  nastavili smo ciklus prezentiranja studijskih programa od strane naših bivših učenika, sada profesora i studenata na pojedinim fakultetima za naše učenike/ice završnih razreda.

Tako je u ponedjeljak 14. svibnja 2024.  viši asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu Filip Jukić održao prezentaciju o studijskom programu na FER-u, a desetak bivših učenika/ica I. gimnazije, sada uspješnih studenata prve, druge i treće godine FER-a podijelilo svoje dojmove o studiranju.

Oko25  zainteresiranih maturanata/ica i učenika drugog i trećeg razreda imali su priliku razgovarati sa studentima/icama  i profesorima FER-a  i dobiti korisne informacije o studijskim programima, iskustvima s priprema za ispite državne mature, iskustva s ispita, mogućnosti zaposlenja i sl.

Organizacija ovakvog događanja prilika je da se  potakne učenike/ice  na aktivnu ulogu u istraživanju i identificiranju profesionalnih interesa i buduće karijere.