Zamjene za srijedu, 8. 5. 2024.

2. sat: 2. d – Fizika – 312

3. sat: 1. e – Biologija – 317

3. sat: 2. d – Biologija – 312

4. sat: 1. a – Sat razrednika, umjesto 1. sat – 317

4. sat: 1. e – Geografija – 217

4. sat: 4. a – Politika i gospodarstvo – 312

5. sat: 1. a – Latinski jezik – 317

5. sat: 3. a – Engleski jezik – 312

5. sat: 4. a – TZK

6. sat: 1. c – Sat razrednika, umjesto 1. sat – 209

6. i 7. sat: 2. b – ide doma

6. i 7. sat: TZK (izborni) neće se održati