Zamjene za ponedjeljak, 29. 4. 2024.

1. sat: 3. d – ne dolazi

1. sat: 4. c – ne dolazi

2. sat: 3. d – Fizika – 216

2. sat: 4. c – Glazbena umjetnost – 221

3. sat: 4. b – Matematika – 216

4. sat: 4. c – Engleski jezik – 216

6. i 7. sat: 4. a – Likovna umjetnost – 216