Sudjelovanje u istraživanju o rizičnim ponašanjima adolescenata

U četvrtak 25. 4. 2024. školska psihologinja Vlasta Lukačević, prof. sudjelovala je u istraživanju na temu rizičnih ponašanja adolescenata, koje se provodi pod mentorstvom prof. dr. sc. Marijane Majdak sa Studijskog centra socijalnog rada pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radi se o kvalitativnom istraživanju koje ima za cilj istražiti aktualna rizična ponašanja mladih s jedne strane te učinkovitosti školske preventivne strategije i intervencija s druge strane.

Povod istraživanja su sve učestalija medijska izvještavanja o posljedicama rizičnih ponašanja mladih, bilo da se odnose na eksternalizirana nasilna i ovisnička ponašanja ili na internalizirana, ugrožavajuća ponašanja po mentalno zdravlje mladih. Bila je to prilika za istaknuti brojne programe (“Program zaštite mentalnog zdravlja – Vještine za djelovanje”, “Prevencija kockanja i klađenja kod mladih – Tko zapravo pobjeđuje?”, Prevencija poremećaja hranjenja”, “Kako uspješnije učiti?”, “Medijska pismenost mladih”, “Prevencija nasilja u mladenačkim vezama”, ” Prevencija seksualnog nasilja”, “Školski program profesionalnog informiranja i usmjeravanja” i dr.), projekte (Erasmus+ projekti, BUŠ, “Zaposli ruke, otpusti brige” i dr.) te ostale aktivnosti (obilježavanje važnih datuma poput “Mjeseca borbe protiv ovisnosti”) i izvannastavne aktivnosti (Volonterski klub, Zadruga Iz Prve ruke” i dr.) koje I. gimnazija provodi u sklopu Školske preventivne strategije kao i pojasniti procedure i intervencije škole u slučaju pojave rizičnog ponašanja kod mladih, pri potencijalnoj ugrozi sebe ili ostalih, a sve u najboljem interesu učenika/ica.