Zamjene za četvrtak, 25. 4. 2024.

1. sat: 2. e – ne dolazi

1. sat: 4. e – Geografija – 320

2. sat: 3. b – Matematika, umjesto 6. sata – 312

2. sat: 4. e – Matematika – 320

3. sat: 3. a – Hrvatski jezik – 312

3. sat: 3. b – Biologija – 320

3. sat: 2. c – Hrvatski jezik – 314

3. sat: 2. d – Fizika – 230

4. sat: 1. b – Matematiika – 230

4. sat: 4. d – Povijest, umjesto 1. sat – 318

5. sat: 3. b – Informatika

5. sat: 3. e – Fizika – 320

5. sat: 4. e – Povijest – 323

6. sat: 4. a – Kemija – 322

6. i 7. sat: 3. c – ide doma

6. i 7. sat: Engleski jezik (izborni) kod prof. Opatić neće se održati

6. i 7. sat: Španjolski jezik (izborni) kod prof. Polančec neće se održati

6. i 7. sat: Španjolski jezik (izborni) kod prof. Morduš neće se održati

7. sat: 3. b – ide doma

7. sat: 4. a – ide doma

8. sat: Španjolski jezik (fakultativni) kod prof. Polančec neće se održati