Zamjene za srijedu, 24. 4. 2024.

3. sat: 2. c – Likovna umjetnost – 318

3. sat: 4. d – Politika i gospodarstvo – 216

3. sat: 1. f – Povijest – 228

4. sat: 3. e – Psihologija – 216

4. sat: 3. c – Glazbena umjetnost – 228

4. sat: 4. e – Geografija – 230

5. sat: 1. f – Hrvatski jezik – 315

5. sat: 2. b – Fizika – 216

5. sat: 3. b – Geografija – 309

5. sat: 4. b – Povijest – 318

6. sat: 1. b – Stručni tim škole – 318

6. sat: 2. c – Fizika – 214

6. sat: 3. b – Fizika – 213

6. i 7. sat: 4. d – Fizika – 209

6. i 7. sat: Engleski jezik (izborni) kod prof. Opatić neće se održati

6. i 7. sat: Engleski jezik (izborni) kod prof. Morduš neće se održati

6. i 7. sat: Španjolski jezik (izborni) kod prof. Polančec neće se održati

7. sat: 1. f – ide doma

7. sat: 2. c – Stručni tim škole – 318

7. sat: 2. e – ide doma

7. sat: 4. c – ide doma

6., 7. i 8. sat: 4. b – ide doma

8. sat: Konverzacijski engleski (fakultativni) kod prof. Morduš neće se održati

8. sat: Španjolski jezik (fakultativni) kod prof. Polančec neće se održati