Zamjene za ponedjeljak, 22. 4. 2024.

2. sat: 1. b – Fizika – 211

2. sat: 1. d – Matematika – 209

3. sat: 1. f – Hrvatski jezik – 318

3. sat: 1. b – Stručni tim škole – 221

4. sat: 1. f – Stručni tim škole – 323

4. sat: 4. b – Kemija – 309

5. sat: 1. f – Stručni tim škole – 323

5. sat: 2. b – Hrvatski jezik – 320

5. sat: 2. c – Latinski jezik – 217

5. sat: 3. a – Fizika – 228

5. sat: 3. c – Povijest – 315

6. sat: 1. f – Hrvatski jezik – 209

6. sat: 2. b – Geografija – 320

6. sat: 1. b – ide doma

6. i 7. sat: 3. b – ide doma

7. sat: 3. c – ide doma