Zamjene za četvrtak, 18. 4. 2024.

1. sat: 1. c – ne dolazi

2. sat: 3. c – Matematika – 323

3. sat: 4. e – Likovna umjetnost, umjesto 4. sat – 213

4. sat: 4. e – TZK

4. sat: 3. a – Fizika – 312

4. sat: 4. a – Engleski jezik – 323

5. sat: 1. c – Stručni tim škole – 312

6. sat: 1. c – Matematika – 312

6. i 7. sat: 3. e – Biologija – 323