Zamjene za utorak, 16. 4. 2024.

1. sat: 1. a – ne dolazi

1. sat: 3. c – Psihologija – 323

2. sat: 3. e – Fizika – 208

3. sat: 1. c – Matematika, umjesto 5. sat – 323

3. sat: 3. e – Glazbena umjetnost – 211

4. sat: 1. c – Hrvatski jezik – 211

4. sat: 3. e – Psihologija, umjesto 1. sat – 323

5. sat: 1. e – Engleski jezik – 211

5. sat: 4. e – Politika i gospodarstvo – 323