Zamjene za četvrtak, 11. 4. 2024.

3. sat: 2. c – Fizika – 213

5. sat: 3. b – Logika, umjesto 7. sat – 230

6. sat: 4. a – Vjeronauk, umjesto 7. sat (stak)

7. sat: 3. c – ide doma

7. sat: 4.a/c/d/e – Engleski jezik (fakultativni) – probna matura održat će se u učionici 317