Zamjene za srijedu, 10. 4. 2024.

1. sat: 1. a – Stručni tim škole – 318

1. sat: 4. b – ne dolazi

2. sat: 1. d – Fizika – 318

2. sat: 2. c – Matematika, umjesto 7. sat – 310

3. sat: 2. b – Biologija – 310

3. sat: 2. e – Likovna umjetnost – 323

4. sat: 3. d – Psihologija – 318

4. sat: 4. e – Politika i gospodarstvo – 230

6. sat: 4. b – Politika i gospodarstvo – 209

7. sat: 1. d – ide doma

7. sat: 4. d – ide doma