Zamjene za utorak, 9. 4. 2024.

1. sat: 1. c – ne dolazi

1. sat: 1. f – ne dolazi

2. sat: 1. b – Matematika – 310

2. sat: 2. c – Fizika – 208

3. sat: 1. a – Stručni tim škole – 310

3. sat: 2. a – Glazbena umjetnost – 211

3. sat: 3. d – Logika, umjesto 7. sat – 314

4. sat: 1. c – Hrvatski jezik, umjesto 7. sat – 211

4. sat: 1. d – Matematika – 213

4. sat: 1. e – Kemija – 310

5. sat: 1. e – Stručni tim škole – 211

5. sat: 3. c – Geografija – 310

5. sat: 3. d – Sociologija – 213

7. sat: 1. f – ide doma

7. sat: 2. d – ide doma

7. sat: 4.c/4.e – Hrvatski jezik (fakultativni) – neće se održati