Zamjene za ponedjeljak, 8. 4. 2024.

1. i 2. sat: 1. c – ne dolazi

1. sat: 4. d – ne dolazi

2. sat: 1. e – ne dolazi

2. sat: 2. b – Biologija, umjesto 1. sat – 213

3. sat: 1. c – Biologija, umjesto 7. sat – 213

4. sat: 2. d – Glazbena umjetnost – 320

4. sat: 3. d – Hrvatski jezik – 213