Zamjene za petak, 22. 3. 2024.

1. sat: 2. e – ne dolazi

2. sat: 1. e – Stručni tim škole – 323

2. sat: 3. c – Kemija, umjesto 1. sat – 322

2. sat: 4. e – Biologija, umjesto 1. sat – 310

3. sat: 1. f – Stručni tim škole – 322

3. sat: 3. a – Matematika, umjesto 1. sat – 323

4. sat: 1. a – Stručni tim škole – 310

4. sat: 1. f – Sat razrednika – 322

5. sat: 2. c – Matematika, umjesto 7. sat – 322

5. sat: 3. b – Engleski jezik, umjesto 7. sat – 310

5. sat: 4. e – Sat razrednika – 323

6. sat: 2. b – Latinski jezik, umjesto 7. sat – 315

6. sat: 2. c – Fizika – 322

6. sat: 1. a – ide doma

6. i 7. sat: 1. d – ide doma

7. sat: 3. d – ide doma