Sudjelovanje I. gimnazije u istraživanju organizacije Status M i Centra CESI

U okviru Školskih preventivnih strategija, I. gimnazija sudjeluje u provedbi kvalitativnog istraživanja koje provode organizacija Status M i Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI u sklopu projekta Zagovaračke inicijative za uvođenje sveobuhvatne seksualne edukacije u škole grada Zagreba. Projekt financira Fond za žene Zaklade Solidarna.

Istraživanje ima za cilj dobiti uvid u stavove i potrebe učenika/ica i nastavnika/ica vezane uz uvođenje seksualne edukacije u školama te u istraživanju sudjeluju fokus grupe učenika/ica i grupe nastavnika/ica iz nekoliko zagrebačkih škola.