Zamjene za utorak, 12. 3. 2024.

1. sat: 2. a – ne dolazi

1. sat: 3. c – ne dolazi

1. sat: 3. d – ne dolazi

2. sat: 4. d – Matematika – 211

2. i 3. sat: 4. b – Fizika – 228

3. sat: 1. c – Engleski jezik – 323

4. sat: 3. e – Psihologija, umjesto 1. sat – 323

5. sat: 3. e – Sociologija – 320

5. sat: 4. e – Fizika – 323

6. sat: 2. d – Latinski jezik, umjesto 7. sat – 310

6. sat: 3. a – Psihologija – 320