Zamjene za ponedjeljak, 26. 2. 2024.

3. sat: 3.c – Matematika, umjesto 7. sat – 309

3. sat: 3. e – Stručni tim škole – kinodvorana

4. sat: 4. b – Stručni tim škole – kinodvorana

4. sat: 4. d – Engleski jezik – 323

5. sat: 3. e – Fizika, umjesto 6. sat – 309

5. sat: 4. a – Engleski jezik – 317

6. sat: 1. b – Stručni tim škole – kinodvorana

6. sat: 4. e – Matematika – 323

7. sat: 2. c – idu doma

7. sat: 3. b – idu doma

7. sat: 4. d – idu doma