Zamjene za četvrtak, 15. 2. 2024.

1. sat: 3. c – ne dolazi

1.i 2. sat: 3. d – ne dolazi

1.i 2. sat: 4. e – ne dolazi

2. sat: 2. c – Biologija, umjesto 1. sat – 228

3. sat: 1. a – Matematika – 213

3. sat: 3. a – Stručni tim škole – kinodvorana

3. sat: 3. e – Fizika – 228

4. sat: 2. b – Glazbena umjetnost, umjesto 6. sat – 230

4. sat: 4. d – Povijest, umjesto 1. sat – 318

5. sat: 3. e – Logika – 320

5. sat: 4. c – Stručni tim škole – kinodvorana

5. sat: 4. d – Fizika – 318

6. i 7. sat: Španjolski jezik (izborni) kod prof. Polančec neće se održati

6. i 7. sat: Španjolski jezik (izborni) kod prof. Morduš neće se održati

6. i 7. sat: TZK (izborni) kod prof. Kršić neće se održati

8. sat: Španjolski jezik (fakultativni) kod prof. Polančec neće se održati