Zamjene za utorak, 13. 2. 2024.

1.i 2. sat: 2. a – Hrvatski jezik, umjesto 6. i 7. sat – 312, 323

1.sat: 2. b – ne dolazi

1.sat: 3. e – ne dolazi

1.sat: 4. a – ne dolazi

2. sat: 1. a – Fizika – 320

2. sat: 1. d – TZK

2. sat: 4. b – Matematika, umjesto 8. sat – 228

3. sat: 1. b – Glazbena umjetnost – 320

3. sat: 1. d – TZK, umjesto 6. sat

3. sat: 3. a – Njemački jezik – 317

3. sat: 4. b – Kemija – 228

4. sat: 2. e – Stručni tim škole – kinodvorana

4. sat: 4. d – Likovna umjetnost – 318

5. sat: 2. d – Stručni tim škole – kinodvorana

5. sat: 3. e – Stručni tim škole – 320

5. sat: 4. c – Filozofija – 309

6. sat: 2. c – Stručni tim škole – kinodvorana

6. sat: 3. a – Stručni tim škole – 320

6. sat: 3. d – Hrvatski jezik – 318

7. sat: 3. c – Stručni tim škole – 322