Provedba pilot projekta Škole bez nikotina i duhana

U srijedu, 31. siječnja 2024. učenici 1. b, 1. d i 1. f razreda sudjelovali su na predavanju u sklopu pilot projekta Škole bez nikotina i duhana u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Pilot projekt se održava u sklopu Tobacco Free School projekta Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj projekta ja zaštita zdravlja i dobrobiti učenika i svih zaposlenika škola. Predavanje su održale voditeljica odjela za praćenje i unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih HZJZ-a doc. dr. sc. Dijana Mayer i Tonka Karin iz Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.